Contact
nl
Ook in spoedgevallen
jouw New Legal partner.
Spoednummer: 020 -379 23 21
TLG – Kantoor AMSTERDAM

TLG – Kantoor AMSTERDAM

De Lairessestraat 107
1071 NX Amsterdam

T (+31) 020 379 23 21
TLG – Kantoor Den Haag

TLG – Kantoor Den Haag

Badhuisweg 84
2587 CL Den Haag

T (+31) 070 204 04 88
TLG – Kantoor Rotterdam

TLG – Kantoor Rotterdam

Veerkade 1
3016 DE Rotterdam

T (+31) 010 268 20 00
Auteur: Rudi Holzhauer Geplaatst: 16 september 2022 Gelezen: 96

Het NCC nu ook voor IE

Sinds 1 januari biedt de NL rechtspraak een volledig Engelstalige civiele procedure aan. Daar voor is het Netherlands Commercial Court (NCC) ingesteld. Sinds april 2022 is de zaak-behandeling uitgebreid naar IE-geschillen. Dat is gebeurd met de toevoeging van een aantal gespecialiseerde rechters, zowel vanuit enkele reguliere rechtbanken als door het aantrekken van twee IE-gerichte hoogleraren. De NCC biedt een procedure aan als voorzieningenrechter (NCC Court in Summary Proceedings), als een eerste aanleg (NCC District Court) en als een hoger beroep (NCC Court of Appeal)

Het NCC is een bijzondere kamer van de Rechtbank en het Hof Amsterdam, ook gevestigd in het Paleis van Justitie. Rechters en staf komen vanuit verschillende Rechtbanken en Hoven op basis van hun deskundigheid in het beslechten van internationale handelsgeschillen en hun beheersing van de Engelse taal. Het kan voor commerciële partijen bepaald aantrekkelijk zijn om in Nederland volledig in de Engelse taal te kunnen procederen. Dat scheelt altijd een hoop vertaalkosten. Contracten en allerlei andere meer of minder bindende documenten zijn in een internationale setting sowieso overwegend in de Engelse taal opgesteld. Zeker na Brexit moet je er als niet-Engels bedrijf goed voor waken dat niet ook meteen de Engelse rechter bevoegd en het Engels recht van toepassing worden verklaard. Bij elk contract kun je terzake als partij(en) zelf keuzes maken. Beperkingen in die keuzes zijn er natuurlijk altijd wel weer.

Voor het NCC geldt het Nederlands procesrecht (uit Rechtsvordering) aangevuld met een aantal internationale “best practices”, zoals de IBA-regels van de International Bar Assocition. Het toepasselijk recht wordt bepaald op basis van de regels van het Nederlands Internationaal Privaatrecht (IPR), en dat kan dus niet-Nederlands recht zijn.
Als voordelen voor de NCC-procedure worden genoemd: de snelheid van zaaksbehandeling (gemiddeld 130 dagen van dagvaarding tot vonnis), de taal voor alles (incl. het vonnis of arrest) is Engels, onpartijdige, onafhankelijke en deskundige rechters, er is altijd een meervoudige (3) kamer, bijzondere aandacht voor het “case management” (alles verloopt digitaal en er is video-conferencing overleg met partijen over allerlei processuele aangelegenheden). Ook worden de lage kosten genoemd: Euro 15.000 voor eerste aanleg (Euro 7.500 voor de voorzieningenrechter en Euro 20.000 voor een hoger beroep (Euro 10.000 voor de voorzieningen-procedure).

Ook IE voor het NCC

Zoals gezegd is het domein van IE in april 2022 toegevoegd aan de NCC competentie.In deze factsheet van rechtspraak.nl staat alles op een rijtje, en worden ook de 6 toegevoegde rechters met naam genoemd. Vier zittende rechters en 2 hoogleraren. Waarbij opvalt dat zowel Tjong Tjin Tai (UvT) als Bernt Hugenholtz (UvA) meer uit de hoek van het informatierecht komen dan vanuit de industriële eigendom. Mogelijk is dat laatste te begrijpen doordat sommige zaken buiten de competentie van het NCC vallen. Het gaat dan om de zaken waarvoor de Rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is. Dat zijn octrooizaken, het kwekersrecht, het EU merken- en het EU modellenrecht, althans voor zover het de geldigheid dan wel de inbreuk op die rechten betreft. Dat geldt niet voor alles wat daar “contractueel onder hangt” (licenties e.d.). Het NCC gaat wel over auteursrecht, naburige rechten, Benelux merken, Benelux modellen, databankrechten, handelsnamen, bedrijfsgeheimen en alle andere IE-rechten voor zover het niet hun geldigheid of inbreuk betreft.

Er is een modelclausule beschikbaar op ncc.gov.nl waarmee partijen voorafgaand of staande een geschil kunnen aangeven (overeenkomen) om hun zaak aan de NCC voor te leggen:
All disputes arising out of or in connection with this agreement will be resolved by the Amsterdam District Court following proceedings in English before the Chamber for International Commercial Matters (“Netherlands Commercial Court” or “NCC District Court”), to the exclusion of the jurisdiction of any other courts. An action for interim measures, including protective measures, available under Dutch law may be brought in the NCC’s Court in Summary Proceedings (CSP) in proceedings in English. Any appeals against NCC or CSP judgments will be submitted to the Amsterdam Court of Appeal’s Chamber for International Commercial Matters (“Netherlands Commercial Court of Appeal” or “NCCA”). The NCC Rules of Procedure apply.
Met de IE-optie voor de NCC wordt – vooral – aan Nederlandse bedrijven een interessant en aantrekkelijk ogend forum geboden voor geschilbeslechting. De tijd gaat leren welk gebruik ervan gaat worden gemaakt. TLG kan u daarbij zeker ondersteunen.

Factsheet-van rechtspraak.nl over de IE bevoegdheid van het NCC
NCC op LinkedIn