Contact
nl
Ook in spoedgevallen
jouw New Legal partner.
Spoednummer: 020 -379 23 21
TLG – Kantoor AMSTERDAM

TLG – Kantoor AMSTERDAM

De Lairessestraat 107
1071 NX Amsterdam

T (+31) 020 379 23 21
TLG – Kantoor Den Haag

TLG – Kantoor Den Haag

Badhuisweg 84
2587 CL Den Haag

T (+31) 070 204 04 88
TLG – Kantoor Rotterdam

TLG – Kantoor Rotterdam

Veerkade 1
3016 DE Rotterdam

T (+31) 010 268 20 00
Auteur: Sarah de Graaf Geplaatst: 16 september 2022 Gelezen: 130

Update: wetswijziging arbeidsrecht 1 augustus 2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (hierna: “Wtva”) (Richtlijn (EU) 2019/1152) in. De wetswijziging brengt een aantal belangrijke (nieuwe) veranderingen met zich mee in de verhouding van werkgever en werknemer, die direct per 1 augustus 2022 ingaan (dus geen overgangsrecht of -periode). Wij zetten de belangrijkste hieronder op een rij.

1) De verplichte opleiding

De Richtlijn heeft bepaald dat opleidingen die een werknemer (wettelijk of bij cao) verplicht is te volgen, moet worden betaald door de werkgever. Er mag niet (meer) afgesproken worden dat de werknemer de financiële gevolgen hiervoor draagt, ook niet als iemand bijvoorbeeld binnen bepaalde tijd uit dienst treedt (lees: studiekostenbeding). Daarnaast moeten de uren die een werknemer aan de opleiding besteedt, worden gezien als arbeidstijd. Deze opleidingsuren moeten derhalve tijdens werktijd plaatsvinden. Kortom: de werkgever betaalt de rekening voor verplichte opleidingen, mag daarvoor ook geen studiekostenbeding overeenkomen en de studietijd vindt plaats tijdens werktijd.

Deze nieuwe verplichting is de afgelopen tijd al voer voor discussie geweest. Eén uitkomst hiervan is dat tussen een werkgever en een werknemer voor onverplichte opleidingen, zoals bijvoorbeeld opleidingen die een werknemer zelf initieert of nodig is voor het verkrijgen van beroepskwalificaties in de zin van de Beroepskwalificatierichtlijn (denk daarbij aan notarissen, advocaten, psychologen etc.), nog wél een studiekostenovereenkomst mogen sluiten.

 

2) Nevenwerkzaamheden

Waar een werkgever nu met een werknemer mag overeenkomen dat een werknemer geen nevenwerkzaamheden mag verrichten naast zijn of haar werk, kan dit na 1 augustus 2022 niet meer zomaar. Een werkgever kan dit dan alleen nog maar verbieden als er daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de gezondheid en veiligheid van werknemers (Arbeidstijdenwet).

 

3) Informatieplicht

Het doel van de Wtva is werknemers het recht te geven op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden komt ook tot uiting in de nog verdergaande informatieplicht die een werkgever zal hebben naar zijn werknemer. Deze informatieplicht wordt namelijk uitgebreid, in die zin dat zij binnen een week of binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden nog meer informatie moet geven over essentiële zaken die betrekking hebben op het dienstverband.

Voorbeelden hiervan zijn: de plaats waar de arbeid wordt verricht, informeren over de (ontslag)procedures en vakantie- en verlofregelingen.

Advies

Dit zijn wijzigingen die het noodzakelijk maakt om de huidige templates van de arbeidsovereenkomsten nog eens goed te bekijken en deze in lijn met het voorgaande aan te passen ter voorkoming van nietige nevenwerkzaamhedenbedingen en/of studiekostenbedingen en -overeenkomsten. Wil jij graag jouw arbeidsovereenkomsten willen laten checken en/of toekomst-proof willen laten maken, neem dan gerust contact met ons op.